Honey Dijon takes to Brighton next month for Pride party

| | ,